home_aldtiidsklean

PRIVACY BELEID:

Aaltje Mollema respecteert de privacy van alle gebruikers op haar website en behandelt de persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. De gegevens die u bij een contact verstrekt, zijn in beheer bij Aaltje Mollema, en zullen niet aan derden worden bekend gemaakt, noch worden verkocht of op sociale media geplaatst.

CONTACTGEGEVENS:

E-mailadres: aaltje@aaltjemollema.nl
Telefoonnummer: +31 (0)172 430718

PERSOONLIJKE GEGEVENS BIJ EEN BESTELLING:
Als u een bestelling plaatst, is er sprake van een overeenkomst. Wij vragen u hierbij om de volgende gegevens: De naam, adres , telefoonnummer en e-mailadres. Deze gegevens worden door mij alleen gebruikt bij afhandeling van de door u geplaatste bestelling. En bij uitvoering van onze overeenkomst.

BEWAARTERMIJN:

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor zover er een administratieve- en/of wettelijke bewaarplicht geldt zullen wij uw gegevens gedurende die termijn bewaren.

COMMUNICATIE:
Vragen mag altijd.
Wanneer u Aaltje Mollema via telefoon of e-mail een bericht stuurt, worden deze opgenomen in ons archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij naar uw persoonsgegevens die voor de betreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk om hiermee uw vraag/vragen te beantwoorden en eventuele bijkomende processen uit te voeren.

DELEN VAN GEGEVENS:
Aaltje Mollema verkoopt uw gegevens niet aan derden.
Wij delen uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor:
De uitvoering van de overeenkomst van u als klant.
Om te voldoen aan de wettelijke verplichting.
Bijvoorbeeld aan bezorgdiensten.
Ook hierbij waarborgen wij de privacy-regels.
Wij houden rekening op een passend niveau van beveiliging, waarin vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd worden.

INZIEN, AANPASSEN, VERWIJDEREN:
Mocht u vragen of twijfels hebben rondom uw persoonsgegevens, heeft u altijd het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen en voor welk doel. Wanneer u meent dat die persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken de persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Dit geldt ook voor foto’s.

U kunt ons hierover uiteraard bellen (+31(0)172-430718) of mailen aaltje@aaltjemollema.nl

INTREKKEN TOESTEMMING:
Voor zover wij uw gegevens hebben verzameld op grond van door u verleende toestemming, heeft u het recht om de door u verleende toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming voor het moment van intrekking.

VEILIGHEID STAAT VOOROP:
Natuurlijke helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

DOORLINKEN:
Dit privacy statement is niet van toepassing op andere websites, welke door backlinks aan www.aaltjemollema.nl zijn gekoppeld. Wij kunnen geen garantie geven dat andere partijen op een betrouwbare manier omgaan met uw persoonlijke gegevens. Mijn website kan zelf ook linken bevatten naar andere websites. Aaltje Mollema is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of voor de privacybescherming op deze websites. Wij adviseren u daarom altijd de privacyverklaring van de betreffende websites te lezen.

WIJZIGING PRIVACYVERKLARING:
Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen en/of aanvullen. Raadpleeg deze privacyverklaring dan ook regelmatig, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. Dit privacy beleid is voor het laatst gewijzigd op 6 juni 2018.

© Copyright 2018:
Alle rechten voorbehouden.
Alle foto’s, beelden en informatie die staan op de website van Aaltje Mollema, mogen niet worden gekopieerd noch worden opgeslagen zonder schriftelijke toestemming.